วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554


งานตกแต่งห้องครัวใหม่เป็นงานที่มีงานระบบเข้ามาสัมพันธ์กับงานตกแต่งหลายส่วน เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านต้องสรุปแบบงานตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนงานระบบจะเข้ามาทำเพื่อให้งานก่อสร้างไม่สะดุดและไม่เกิดความเสียหายภายหลัง สิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือ การนำเสนอภาพ 3 มิติให้แก่เจ้าของบ้านพิจารณาก่อนทำงาน เพื่อจะได้นึกภาพหลังจากงานเสร็จแล้วออก ถ้ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันการณ์ ในการทำงานจริงผู้ออกแบบต้องระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องครัวก่อนเพื่อจะได้ทราบขนาดที่จะไปสัมพันธ์กับงานระบบ

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผนังบ้านร้าว


ผมได้มีโอกาสให้คำปรึกษาสมาชิกท่านหนึ่ง เรื่อง ผนังบ้านร้าว จากการที่ได้ไปดูที่บ้านจึงทำให้รู้ว่า ปัญหารอยร้าวเกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ1. บ้านทรุดตัวเนื่องจากโครงสร้าง สังเกตได้จากรอยร้าวที่ทำทิศทางเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งต้องให้วิศวกรมาตรวจสอบอีกครั้งว่าจะซ่อมแซมอย่างไร

2. รอย ผนังบ้านร้าว เนื่องจากตอนก่อสร้างไม่ได้ทำทับหลังและเอ็น คสล. รัดรอบวงกบประตูหน้าต่าง เมื่อเราใช้งานบ่อยๆก็ทำให้เกิดรอยร้าวตามมุมวงกบ ถ้าไม่รีบแก้ไขก็จะทำให้น้ำฝนซึมเข้ามาสร้างความเสียหายกับงานพื้นและสีภายในได้ ในกรณีนี้การซ่อมไม่ยากเท่ากรณีแรก เพียงสกัดปูนฉาบตามแนวรอยร้าวกว้างประมาณ 3-4 ซม. ทำความสะอาดแนวที่สกัด จากนั้นใช้ปูนสำหรับซ่อมรอยร้าว(ไม่ใช่ปูนซ่อมโครงสร้างนะครับ)ฉาบตามแนวที่เราสกัดให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วค่อยทาสีเก็บ