วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554


งานตกแต่งห้องครัวใหม่เป็นงานที่มีงานระบบเข้ามาสัมพันธ์กับงานตกแต่งหลายส่วน เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ดังนั้นผู้ออกแบบและเจ้าของบ้านต้องสรุปแบบงานตกแต่งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนงานระบบจะเข้ามาทำเพื่อให้งานก่อสร้างไม่สะดุดและไม่เกิดความเสียหายภายหลัง สิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำก็คือ การนำเสนอภาพ 3 มิติให้แก่เจ้าของบ้านพิจารณาก่อนทำงาน เพื่อจะได้นึกภาพหลังจากงานเสร็จแล้วออก ถ้ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานก็จะได้ปรับเปลี่ยนได้ทันการณ์ ในการทำงานจริงผู้ออกแบบต้องระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องครัวก่อนเพื่อจะได้ทราบขนาดที่จะไปสัมพันธ์กับงานระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น